THÁI ĐỘ TỐT

THÁI ĐỘ TỐT. Trong thang điểm năng lực, ngoài kiến thức và trải nghiệm thì thái độ chiếm 70%. Nhưng … Thêm

STRATEGY MARKETING

1. Xác định mục tiêu marketing. Mục tiêu marketing có thể bao gồm một hoặc nhiều hơn các mục tiêu … Thêm

Live for your life

Theo khoa học, con người trải qua những giai đoạn phát triển của tế bào và đến khi bộ máy … Thêm

The Journey Begins

Thanks for joining me! Good company in a journey makes the way seem shorter. — Izaak Walton