THÁI ĐỘ TỐT

THÁI ĐỘ TỐT. Trong thang điểm năng lực, ngoài kiến thức và trải nghiệm thì thái độ chiếm 70%. Nhưng…

BRAND PERSONAL

TỪ KHÓA THƯƠNG HIỆU LÀ ĐỒNG CHÍ NÀO VÀ BỐ ĐỒNG CHÍ ĐẤY LÀ AI? Trong chiến lược về nhân…

PLAN BUSSINESS FOR SME

1. Tóm tắt dự án kinh doanh Bạn nên dành 1 hoặc 2 trang giấy cho phần tóm tắt dự…

STRATEGY MARKETING

1. Xác định mục tiêu marketing. Mục tiêu marketing có thể bao gồm một hoặc nhiều hơn các mục tiêu…

Live for your life

Theo khoa học, con người trải qua những giai đoạn phát triển của tế bào và đến khi bộ máy…